GERARD VEKEMAN

Volkszanger-Kunstschilder-Dichter

Nieuws

Gerard schenkt schilderij aan

Heemkring Moortsele


Zondag 28 april 2019 schonk Gerard tijdens een officiële huldiging,
het schilderij "Hof ter Hulst" (1974) aan de Heemkring van Moortsele,
welke daar in de zaal een vaste plaats kreeg.
 
Meer info vind je hier

++++++

Oosterzele huldigt Gerard


Op 9 oktober 2017 verwelkomde Oosterzele haar nieuwe inwoners en

huldigde tegelijk enkele verdienstelijke personen waaronder Gerard.

Hij schonk enige tijd geleden een kunstwerk aan de gemeente

en werd daarvoor in de bloemetjes gezet.

Op deze pagina lees je er alles over.

Dit is het zelfportret dat hij schonk:


++++++


Laatste optreden in Baaigem
28-06-2015


Gerard begon in 1978, t.g.v. het Jaar van het Dorp, passende l
iedjes te zingen in Baaigem
en eindigde er met liedjes in 2015, t.g.v. de gemeentelijke hulde van plaatselijk a
uteur
Antoine Eeckhout, die een toepasselijk boek "Een dorp om van te houden" uitbracht.
De cirkel is nu rond.

 


++++++

Snellaertprijs 2013

  

De Dr. Ferdinand Snellaertprijs 2013 werd door de jury van de
Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA)
na beraadslaging toegekend aan Gerard Vekeman voor zijn monumentaal werk
'Toeven tussen notenbalken',
een verzameling van eigen werk en dit zowel qua tekst als qua muziek.

 

Uit het verslag van de jury citeren we:

"De jury spreekt haar grote waardering uit voor de rijke verzameling teksten samengebracht
in de lijn van de traditionele Vlaamse liedboeken, die sinds de Middeleeuwen een bijzondere
plaats in onze volkscultuur innemen. Door de veelzijdige thematiek van de liederen en doordat
de auteur alle registers bespeelt - van streektaal tot algemeen Nederlands - wordt ook de diversiteit
van het taalgebeuren in Vlaanderen erkend en aan de lezer aangeboden."

De jury was samengesteld uit dr. Yvo Peeters (voorzitter), Willy Cobbaut (secretaris),
lic. Lieve van Onckelen, lic. Erik Verstraete en Rik Nauwelaerts (leden).

 

De plechtige uitreiking vond plaats op zaterdag 15 maart 2014 in het gemeentehuis van Oosterzele.

 

 

De Dr. Ferdinand Snellaertprijs wordt sinds 1977 jaarlijks toegekend aan een auteur
(afwisselend fictie en non-fictie),
die niet alleen literair talent vertoont maar ook verbonden is met de volks-nationale gedachte. 
Sinds 2014 is het Rodenbachfonds een structurele samenwerkingspartner van VVNA.

 

++++++

 

Schetsboek

 

 

 

Op zondag 1 september 2013 stelde Gerard zijn Schetsboek bij hem thuis voor.

 

Het boek bevat 76 tekeningen, een selectie uit 1.500,

waarvan een aantal dienden als ontwerp voor zijn schilderijen.

 

Irene Vander Cruyssen, kunstcriticus, lichtte het boek toe.

Frank Heye (piano) en Hubert Verstuyft (dwarsfluit) zorgden voor de muzikale noot.

 

 

Het Schetsboek is te verkrijgen bij Gerard thuis of door overschrijving van

15 euro (verzendingskosten inbegrepen)

op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman

met vermelding 'Schetsboek'

 

++++++

 

Liederenboek 'Toeven tussen notenbalken'

 

Op zondag 2 september 2012 stelde Gerard zijn Liederenboek 'Toeven tussen notenbalken' bij hem thuis voor.


Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, sprak een inleidend woord.
Freek Neyrinck, auteur/perfesser Gensch, lichtte het boek toe.
Daniël De Smet, kunstcriticus, droeg enkele gedichten voor.
Samen met Hubert Verstuyft, dwarsfluittist, vertolkte Gerard enkele liederen.

 

 

Het boek bevat 160 liederen, een keuze uit ongeveer 500 liederen

die hij door de jaren heen met het grootste vuur heeft geschreven en gecomponeerd.

Velen daarvan staan reeds op single, lp en/of cd.

 

 

 

 Een uitgave om naar uit te zien

 

 

Wij zijn er stellig van overtuigd dat menig kunstminnend mens, vriend of kennis, deze gelegenheid zal grijpen

om zijn of haar boekenkast met dit boeiend en waardevol boek te verrijken.

Het voorwoord werd geschreven door de minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege.

 

Drukkerij: Cultura, Wetteren
Formaat: 27,5 cm x 21,0 cm
Omvang: 386 bladzijden in zwart-wit op Lessebo-design, natural 130 gr.
              8 bladzijden in kleur op Lessebo-design, natural 130 gr.
         160 liederen/51foto's/discografie en brieven
Papier: Trucard 1CS 300gr. rondgesneden, plastificatie: glanzend
Afwerking: genaaid-gelijmd-rondgesneden
Cover: Quadri recto

 

U kan dit liederenboek bestellen door overschrijving van
45,00 euro (verzendingskosten inbegrepen)
 op bankrekeningnr. BE96 2900 0970 8105
op naam van Gerard Vekeman met vermelding van 'liederenboek'

Het boek is ook bij hem thuis verkrijgbaar voor 39,00 euro.


    
 
++++++

 

Gerard brengt poëzie en zang op Toast Literair - Davidsfonds te Oosterzele

++++++


Gerard en Didier Steenhaut brengen samen dichtbundel uit


Van kunstenaarszielen wordt gezegd dat ze zelden of nooit samenwerken. Maar wat gebeurt er als debuterend temperament en ervaring elkaar tegemoet treden?
Het spanningsveld blijkt uiterst boeiend en verfrissend te zijn.

Didier Steenhaut (°1971) schrijft poëzie sedert zijn kindertijd, maar brengt slechts nu met 'In de jas van het vogeljong' zijn debuutbundel uit.
Voor Gerard Vekeman (°1933) is de bundel 'Daagse omhelzingen' reeds zijn dertiende bundel.

         

Een stille dialoog...

Op 4 september 2011 werd in het Erfgoedhuis te Moortsele deze gezamenlijke dichtbundel van Gerard en Didier Steenhaut voorgesteld.

Irene Vander Cruyssen
, licenciate-kunstcriticus, lichtte de dichtbundel toe en
Daniël De Smet
, kunstcriticus, las enkele gedichten voor.
Noël Callaert, klassiek gitarist en gitaarbouwer, vertolkte enkele gitaarcomposities van Gerard.

De dichtbundel is te verkrijgen bij Gerard thuis of door overschrijving van 15 euro (verzendingskosten inbegrepen)
op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman met vermelding 'Daagse omhelzingen'


++++++


Joke Schauvliege op bezoek

Op 9 juni 2011 bezocht Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, het atelier van Gerard.
Ze aanschouwde zijn veelzijdige kunstwerken.


         
 

++++++


Vierde CD 'Ik zinge zo geren'


Gerard is er opnieuw in geslaagd om op zijn vierde cd 17 liedjes met gevatte humor en
zinvolle teksten te brengen. Ditmaal zijn er naast de gebruikelijke liederen in het Moortseels dialect
ook zes Nederlandstalige opgenomen. Ze bevatten vooral levensbeschouwelijke ontboezemingen.
Kortom een cd waarmee hij mensen hoopt te ontroeren en te doen lachen.

De cd werd op 5 september 2010 bij hem thuis in zijn hofken voorgesteld.
Didier Steenhaut, kunstenaar, lichtte de cd toe, Daniël De Smet, kunstcriticus,
en Irene Vander Cruyssen, licenciate, kunstcriticus, droegen enkele gedichten van Gerard voor.

Gerard vertolkte een viertal liederen uit zijn nieuwe cd onder begeleiding van
Philippe de Chaffoy, viool, Roland Lammens, contrabas en Hubert Verstuyft, dwarsfluit.

'Ik zinge zo geren' is te verkrijgen bij Gerard thuis of door overschrijving van 15 euro (verzendingskosten inbegrepen)
op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman met vermelding van
'CD4'


++++++


Tweede novelle 'Het onbezonnen leven van Frulle Frats en Fideel'


Gerards tweede novelle werd op 6 september 2009 bij hem thuis voorgesteld.

Irene Vander Cruyssen, licenciate-kunstcriticus, lichtte het boek toe en
Daniël De Smet, kunstcriticus, droeg enkele gedichten voor. 
Frank Heye, pianist, Astrid en Hubert Verstuyft, dwarsfluit, zorgden voor de muzikale intermezzo's.

Frulle Frats is een uitgesproken levensgenieter, een speelzieke knaap die op zijn dorp samen met zijn vriend Fideel allerlei fratsen uithaalt om zichzelf en zijn makkers te vermaken, en niet in het minst om er te kunnen mee opscheppen. Tot beide kapoenen na hun vele kwajongensstreken eindelijk volwassen worden en hun oude gewoonten definitief achter zich laten.

Gerard waagde zich ditmaal, na zijn novelle 'Het dorp voorbij', aan deze volkse uitgave, waarin hij het onbezonnen leven beschrijft. Het boek is tevens met 23 tekeningen van zijn hand geïllustreerd.

'Het onbezonnen leven van Frulle Frats en Fideel' 
is te verkrijgen bij Gerard thuis of door overschrijving van 12 euro (verzendingskosten inbegrepen) op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman met vermelding van 'Frulle Frats'.
++++++


Kunstboek 'Gerard Vekeman'


September 2008 verscheen er een uitgebreid kunstboek over Gerards 37 jaar schilder- en tekenkunst, die hij sinds 1971 met de grootste gedrevenheid en vuur beoefent.

Het boek werd op 14 september 2008 voorgesteld in het Erfgoedhuis, Sint-Antoniusplein 10 te Moortsele.
Paul Cottenie, schepen van cultuur Oosterzele en Daniël De Smet, kunstcriticus, waren de gastsprekers.
Frederik Van Holle, piano, zorgde voor de muzikale omlijsting.

Het boek is 22 cm x 30 cm groot, is ingebonden met een stevige kaft en werd gedrukt bij Cultura in Wetteren.
Het bevat 155 bladzijden: 12 bladzijden tekst, talrijke foto's, 138 schilderijen in kleur, 12 portretten, 16 beeldhouwwerkjes,
15 tekeningen, 8 gedichten en 1 lied.

Wil je je boekenkast hiermee verrijken dan kun je dit boek bij Gerard thuis verkrijgen. Het boek wordt verzonden na overschrijving van 38 euro op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman met vermelding van 'kunstboek'.

 

Met steun van :
++++++


Optreden op Erfgoeddag - 13 april 2008
++++++


Derde CD 'Het wondermooie leven' 

De derde cd van Gerard mag zonder overdrijven beschouwd worden als één van
zijn meest poëtische. Ditmaal zijn er naast de gebruikelijke dialectliederen 3 Nederlandstalige
in opgenomen, alsook 2 gitaarsolo's door hemzelf gecomponeerd en vertolkt.
In totaal 17 liederen met een grote verscheidenheid aan klankkleuren en onderwerpen.
Ook enige humor ontbreekt hier niet.
Opnieuw probeert hij hiermee gevoelige snaren te raken.
Dit alles warm en mooi begeleid door uitstekende muzikanten.


Deze cd werd op 26 augustus 2007 bij hem thuis voorgesteld.
Didier Steenhaut, leraar, sprak een inleidend woord waarna Ro Burms, bekend radioman, de cd toelichtte.


Gerard vertolkte enkele liederen en werd daarbij begeleid door Philippe de Chaffoy, viool en Hubert Verstuyft, dwarsfluit."Het wondermooie levenis te verkrijgen bij Gerard thuis
of door overschrijving van 15 euro (verzendingskosten inbegrepen) op
rekeningnummer BE96 2900 0970 8105
op naam van Gerard Vekeman met vermelding van 'CD3'.

++++++


Open Monumentendag - 9 september 2007
De Beiaard - 7 september 2007


++++++


Gemeenschapscentrum in Moortsele officieel geopend


In Moortsele vond op 1 juli 2007 de plechtige opening plaats van het nieuwe gemeenschapscentrum, genoemd naar André De Ganck. Hij was van 1971 tot 1977 de laatste burgemeester van het autonome Moortsele. In aanwezigheid van zijn kinderen, Rita en Paul, en genodigden huldigden burgemeester Johan Van Durme en schepen van cultuur Paul Cottenie het zaaltje in.
De opening werd muzikaal opgeluisterd door pianist Frederik Van Holle.
Het GC André De Ganck is aangebouwd aan het Erfgoedhuis op het Sint-Antoniusplein en heeft een prachtige tuin.

Aan de voorgevel van het GC hangt het plakkaat van de officiële opening waarop een toepasselijk gedicht van Gerard staat.

 

 

         


Moortsele
Het erfgoedhuisAls hernieuwd in 't oud gesteente
staat het erfgoedhuis gestand
gehoogd, wit-rijk te pronken
met vensters vertikaal gericht

naar het zwellend oosten uitziend
waar de ochtendzon zich wakkrend
werend boven de heuvel worstelt
de vroegste luchten tegemoet.

Benedenwaarts het erfgoedhuis
spiegelt het lichtend blauwe zwerk
in hemels stilstaand water 
der lonkend laaggelegen vijvers.

Hier woont nog ruis en rust
waarin w'ons mijmrend vinden,
ontwapenend met speurend oog
naar vogels, bomen en de dingen.

Statig staat gij weer te been
wat ons gemeend terhorte gaat,
gedaan 't verval nu en geween,
voor eeuwig gij weer levend staat.

Gerard Vekeman


++++++

Dichtbundel 'Uit diepe gronden'

Op 27 augustus 2006 bracht Gerard een nieuwe dichtbundel uit.

Zijn tiende bundel toont een grote verscheidenheid waarin alle menselijke roerselen aan bod komen:
aandacht voor de natuur, humor, heimwee, ontroering, enz...

In deze bundel zijn tevens enkele gedichten gewijd aan zijn overleden vriend, priester-dichter, Albert De  Vos.

De bundel werd voorgesteld door Irene Vander Cruyssen, licenciate.
Daniël De Smet, superior emeritus, belichtte even Gerards schilderkunst en zijn recente beeldhouwwerkjes.

Frank Heye, piano, en Astrid Verstuyft, dwarsfluit, zorgden voor de muzikale noot.'Uit diepe gronden' kan men bij Gerard thuis verkrijgen of door 12 euro (verzendingskosten inbegrepen)
over te schrijven op rekeningnummer BE96 2900 0970 8105 op naam van Gerard Vekeman
met vermelding van 'Bundel 10'.


++++++


Huldiging Gerard - 26 februari 2006

Wie kent Gerard Vekeman niet, de fijn besnaarde bard, kunstschilder en dichter uit Moortsele.

Het gemeentebestuur van Oosterzele vond dat het de hoogste tijd was om één van de meest intrigerende
en creatieve inwoners van Oosterzele in de kijker te plaatsen. 
 
Naast een overzichtstentoonstelling van zijn schilderijen koppelde het gemeentebestuur daaraan   
ook een huldiging voor zijn ganse oeuvre. 
 
Deze huldiging vond plaats in de bibliotheek van Scheldewindeke in aanwezigheid van tal van prominenten:


Paul Cottenie, schepen van cultuur, bracht een hulderede, 
Irene Vander Cruyssen, licentiate, en Daniël De Smet, superior emeritus, belichtten beiden de artiest.
Johan Van Durme, burgemeester, verklaarde de overzichtstentoonstelling plechtig voor geopend.

De muzikale intermezzo's werden verzorgd door pianist Frederik Van Holle.


++++++


Op 4 september 2005 bracht Gerard zijn eerste novelle 'Het dorp voorbij' uit.

Een eigenzinnige oude weduwnaar, die als kluizenaar op een heuvel woont,
zet zich reeds jaren heftig af tegen de vervreemding van zijn omgeving.
Hierbij spelen allerlei intriges, die het verhaal een eerder dramatische wending geven,
gebaseerd op vastgeroeste ideeën en gedachten.
Enkele mislukte huwelijken liggen aan de basis van dit gebeuren.
Het is een gegeven dat nog dagelijks plaatsvindt en mensen blijft beroeren.

Deze novelle draagt Gerard op aan zijn vriend, priester-dichter Albert De Vos uit Wannegem, die in 2005 overleed.

De novelle werd voorgesteld in aanwezigheid van Daniël De Smet, superior emeritus,
Freek Neirynck, auteur en Irene Vander Cruyssen, licenciate.

Dwarsfluitist Hubert Verstuyft en pianist Frank Heye verzorgden de muzikale omlijsting.


Terug naar boven